Өчүрүүлөр жөнүндө

24-апрелге пландалган жумуштардын жана техникалык тейлөөнүн графиги

23-апрелге пландалган жумуштардын жана техникалык тейлөөнүн графиги

22-апрелге пландалган жумуштардын жана техникалык тейлөөнүн графиги