chupes@nesk.kg Колл - борбор: 105; 1209

ЖЕТЕКЧИЛИК

Директор

Шабданов Данияр Бектемирович

Башкы инженер

Матаев Шамиль Нурбекович

Директордун коммерциялык маселелер боюнча орун басары 

Уметов Убайдылда Балкабекович

Директордун капиталдык курулуш жана жалпы маселелер боюнча орун басары 

Ногоев Мирсталбек Алымбекович