ЖЕТЕКЧИЛИК

Директор

Шабданов Данияр Бектемирович

Башкы инженер

Матаев Шамиль Нурбекович

Директордун коммерциялык маселелер боюнча орун басары 

Уметов Убайдылда Балкабекович

Директордун капиталдык курулуш жана жалпы маселелер боюнча орун басары 

Ногоев Мирсталбек Алымбекович