Мыйзамдар

   

Кыргыз Республикасынын "Электр энергетикасы жөнүндө мыйзамы" 1997- ж. 28- январы №8

Кыргыз Республикасынын "Энергияны үнөмдөө жөнүндө" мыйзамы 1998-жылдын 7-июлдун № 88

Кыргыз Республикасынын "Энергетика жөнүндө" мыйзамы 1996-жылдын 30-октябры № 56