Колл - борбор: 105; 1209

БАЙЛАНЫШТАР

Кабылдама: тел. +996 (312) 33-85-03

Документ жүргүзүү бөлүмү: тел. +996 (312) 33-87-14, факс +996 (312) 33-85-68, e-mail: chupes@nesk.kg 

Басма сөз кызматы: тел. +996 (312) 33-85-97, факс +996 (312) 33-87-38, e-mail: chupes.ps@gmail.com