Колл - борбор: 105; 1209
Ссылка на старый сайт

САТЫП АЛУУЛАР

Чүй электр тармактар ишканасынын тендерлери тууралуу маалымат tenders.kg жана zakupki.okmot.kg сайттарына жүктөлгөн.