Колл - борбор: 105; 1209

Коррупцияга каршы иш-чаралар тууралуу

None

21.06.2024
КРнын Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы № 215 “Мамлекеттик органдардагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгын жана 2013-жылдын 4-ноябрындагы № 6 «Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы мамлекеттик саясатынын стратегиясын ишке ашыруунун жүрүшү жана мамлекеттик органдардагы саясий жана системалык коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин чечимдерин ишке ашыруу максатында “КУЭТ” ААКнын филиалы Чүй электр тармактар ишканасында жумушчу комиссия түзүлгөн.
Тендерлерди өткөрүүдө бекитилген Бизнес-планга ылайык пайдалануу көзөмөлгө алынууда.
Июнь айынын аягында Чүй ЭТИнин кызматкерлери менен Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдүн катышуусунда жыйналыш өтөт.